sAF zalety

Listopad 30, 2011

sAF (ang. silesian architecture framework) w skrócie

  • bezpłatne środowisko architektury korporacyjnej (płatne jest rozszerzenie do Sparx Enterprise Architect, które nie jest jednak wymagane w pracy ze środowiskiem)
  • szkielet środowiska architektonicznego na bazie, którego można zbudować własne środowisko pracy
  • metoda zarządcza oparta na prostych w zrozumieniu: metodzie, predefiniowanych dokumentach, narzędziach pracy
  • kompletna idea pracy z architekturą korporacyjną,  bo pokrywająca wszystkie trzy aspekty odpowiedzialności architekta korporacyjnego:  wsparcie, tworzenie, monitorowanie
  • narzędzie zarządcze idealne do pracy ciągłej, kiedy trudno przewidzieć co przyniesie kolejne półrocze, czy najbliższe lata.
  • środowisko szkoleniowe, które stanowi narzędzie wsparcia w trakcie szkolenia z architektury korporacyjnej