Konsultacje

Listopad 16, 2011

Konsultacje (niedostępne od 01.01.2013) w zakresie m.in.:

  • definiowania zakresu odpowiedzialności architektury korporacyjnej,
  • aspektów wdrożeniowych architektury korporacyjnej,
  • przygotowania środowiska pracy (procedury, narzędzia) zespołu architektów korporacyjnych,
  • definiowania punktów odcięcia i styków pomiędzy warstą biznesową, aplikacji i infrastruktury,
  • modelowania architektury korporacyjnej (procesy biznesowe, arefakty warstwy aplikacji i warstwy infrastruktury oraz wzajemnych powiązań),
  • analizy jakościowej i ilościowej wpływu zmian w architekturze,

oraz innych tematów związanych z architekturą korporacyjną.