Identyfikowanie przypadków użycia poprzez cele użytkowników

April 24, 2010

Pewien zespół analityczny w ciągu miesiąca musiał zrealizować jeden z etapów projektu polegający na opisie funkcjonalności aplikacji przedsiębiorstwa z użyciem przypadków użycia. Wyniki prac tego etapu były konieczne do realizacji kolejnego etapu projektu. Projekt był realizowany w dużym przedsiębiorstwie państwowym o niepowtarzalnym charakterze działalności w skali kraju. Liczba aplikacji podlegająca opisowi była bardzo duża. Część zespołu analitycznego przed przystąpieniem do prac pracowała już na rzecz tego przedsiębiorstwa, dlatego znana im była działalność przedsiębiorstwa oraz ogólne funkcjonalności aplikacji podlegających opisowi.